Của công ‘cha chung không ai khóc’

Khác 10/12/15, 07:21

Khi quyền tài sản không rõ ràng, thực ra thì tài sản công thuộc sở hữu của cộng đồng thế hệ đang sống và những thế hệ tương lai. Nhưng vì cách hiểu sai nên tài sản công đang bị sử dụng lãng phí, thất thoát, theo Thời báo Ngân ...

End of content

No more pages to load