5 lời tuyên truyền xuyên thế kỷ của Trung Quốc

Phân tích - Bình luận 15/07/16, 15:30

Tuyên truyền của Trung Quốc là minh chứng rõ nhất cho triết lý của Hitler: "Một lời nói dối đủ lớn, lặp đi lặp lại đủ nhiều, người ta sẽ tin nó". Nhờ sức mạnh của tuyên truyền, Trung Quốc tránh được sự chú ý của công luận đối với cuộc đàn áp Pháp ...

End of content

No more pages to load