“Vong ân bội nghĩa” gặp ác báo

Văn hóa 12/10/16, 12:16

Trên thế gian này, khi chúng ta túng thiếu, người khác ban tặng hay cho chúng ta vay mượn tiền tài của cải, ấy là vì họ tốt bụng, có lòng giúp đỡ người khác. Nếu có thể hoàn trả thì nên hoàn trả sớm, còn nếu không thì tuyệt ...

End of content

No more pages to load