Quái thi trên Thái Bình Dương năm 1977, xác khủng long hay sinh vật thần bí chưa từng được biết đến?

Khoa học - Công nghệ 19/12/17, 16:31

Một tàu viễn dương của Nhật Bản phát hiện xác một sinh vật khổng lồ không xác định trong khi đang đánh cá trên biên Thái Bình Dương năm 1977 Con người tin tưởng, ở ngoài biển sâu vẫn còn tồn tại nhiều loài sinh vật kỳ lạ chưa từng được phát ...

End of content

No more pages to load