Phân biệt Rise và Raise

Học tiếng Anh 13/11/15, 13:49

Trong tiếng Việt, hai từ rise và raise có nghĩa là tăng lên, nâng lên. Tuy nhiên cách sử dụng 2 từ này trong tiếng Anh có sự khác biệt. Hãy cùng xem trong bài học dưới đây và thử làm bài tập ở cuối bài. Raise Điểm khác biệt cơ bản ...

End of content

No more pages to load