Bơm tiêm, đồ lót, và ngành kinh doanh tái chế ở Trung Quốc

Khác 26/04/15, 06:10

Ở Trung Quốc, nhiều người kiếm sống bằng cách thu mua và tái chế rác. Không phải tất cả đều an toàn, đặc biệt khi nguồn rác bị nghi ngờ là từ những sản phẩm đã qua sử dụng của bệnh viện hoặc đồ lót đã qua sử dụng. Những nguyên ...

End of content

No more pages to load