Phân biệt photo, image và picture

Học tiếng Anh 26/10/15, 12:35

Chúng ta vẫn biết photo, image và picture đều mang nghĩa chung là hình ảnh, nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì? Các bạn cùng xem trong bài học phân biệt dưới đây nhé! Photo Danh từ: ...

End of content

No more pages to load