Tổng thống Lincoln: ‘Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình’

Nhân sinh cảm ngộ 17/07/17, 15:55

Có lần, Tổng thống Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam ngoài 40 tuổi đến làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người đàn ông này rất tài năng nhưng vị Tổng thống vẫn không đồng ý tuyển dụng. Người phụ tá của Lincoln thấy vậy không giấu được băn khoăn, liền hỏi ...

End of content

No more pages to load