Từ vựng chủ đề: Hành động nói

Học tiếng Anh 23/01/17, 20:44

Cùng là nói nhưng có rất nhiều sắc thái, ví dụ như ca ngợị hay đang than phiền, thì thầm hay quát nạt. Chúng ta cùng học từ vựng theo chủ đề liên quan tới hành động nói nhé. Boast - /boʊst/: khoác lác, khoe khoang quá mức Comment - /ˈkɑː.ment/: bình ...

End of content

No more pages to load