Bí quyết khiến sản phẩm Đức vượt trội Nhật Bản

Đời sống 16/11/15, 05:20

Dân tộc Đức bắt đầu thực hiện công nghiệp hóa rất muộn. Khi Anh, Pháp hoàn thành thời cách mạng công nghiệp, Đức vẫn còn là nước nông nghiệp. Người dân Đức bước vào công nghiệp hóa vẫn còn phải học tập kỹ thuật của Anh, Pháp, làm nhái các ...

End of content

No more pages to load