Lượng từ

Học tiếng Anh 28/09/15, 11:13

1. LƯỢNG TỪ - Lượng từ là từ chỉ lượng. - Lượng từ đặt trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ. - Một số lượng từ thường gặp: some, much, many, a lot of, plenty of, a great deal of, little, few…. Với danh từ đếm được Với danh từ không đếm dược - ...

End of content

No more pages to load