Từ vựng bắt đầu bằng ‘-re’

Học tiếng Anh 01/11/16, 10:14

Từ vựng bắt đầu bằng ‘re-’ rất phổ biến trong tiếng Anh. Nó vừa có thể là một từ vựng thông thường nhưng cũng có thể là tự vựng được tạo nên bởi từ gốc và tiền tố ‘re-’ để diễn tả một việc gì đó lặp lại. Những từ ...

End of content

No more pages to load