Lạm phát cơ bản năm 2015 khoảng 3,5%

Khác 05/04/15, 06:03

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) dựa trên phân tích tổng cầu, dự báo lạm phát cơ bản năm 2015 khoảng 3,5% và có thể đạt mục tiêu 5% về lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức độ điều chỉnh giá điện. Về lạm ...

End of content

No more pages to load