Một người Singapore làm việc bằng 16 người Việt?

Khác 26/04/16, 04:00

Mặc dù có rất nhiều cố gắng, người lao động chăm chỉ, tốc độ tăng năng suất lao động Việt Nam là cao, nhưng như vậy vẫn khó theo kịp các nước trong khu vực, năng suất lao động của ta vẫn rất thấp. Mới  đây Viện Nghiên cứu Quản lý ...

End of content

No more pages to load