Văn hóa truyền thống: Kẻ trộm cũng có Đạo

Văn hóa 27/05/15, 05:17

Những năm Càn Long triều đại nhà Thanh, huyện Sùng Đức (xưa gọi là huyện Thạch Môn), tỉnh Chiết Giang, có một viên tri huyện là Chương Thanh, xuất thân là người đọc sách, học vấn uyên thâm, làm quan thanh liêm, thanh danh nổi tiếng trong dân chúng. Chương Thanh ...

End of content

No more pages to load