10 cụm từ kết hợp với ‘House’

Học tiếng Anh 18/08/17, 16:26

House có nghĩa là ngôi nhà, khi đi cùng các từ khác nó sẽ tạo thành nghĩa rất thú vị. Cùng tìm hiểu qua 10 cụm từ dưới đây nhé! 1. build a house: xây nhà 2. share a house: ở chung nhà (thường là thuê chung) 3. demolish a house: phá hủy ...

Phân biệt House và Home

Học tiếng Anh 22/11/15, 13:04

House và Home đều nói về ngôi nhà, nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn về ý nghĩa, bạn đã biết dùng chúng một cách chính xác chưa? Hãy đọc bài viết sau và thử làm bài tập ở cuối trang nhé! House Ý nghĩa: cái nhà, căn nhà. House thường dùng ...

End of content

No more pages to load