Phân biệt House và Home

Học tiếng Anh 22/11/15, 13:04

House và Home đều nói về ngôi nhà, nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn về ý nghĩa, bạn đã biết dùng chúng một cách chính xác chưa? Hãy đọc bài viết sau và thử làm bài tập ở cuối trang nhé! House Ý nghĩa: cái nhà, căn nhà. House thường dùng ...

End of content

No more pages to load