Chương trình mới, cách làm cũ?

Khoa học - Công nghệ 03/10/19, 09:56

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn toán chuẩn bị đi vào lộ trình thực hiện. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn lo lắng về thực tiễn triển khai chương trình này, khi việc tập huấn giáo viên chưa hợp lý và kỳ thi không tương thích với các ...

Những đổi mới giáo dục nổi bật trong năm 2015

Khác 05/01/16, 11:37

Giáo dục của Việt Nam được xem là bị tụt hậu xa so với thế giới, năm 2015 đã chứng kiến rất nhiều thay đổi trong giáo dục từ cấp tiểu học cho đến tuyển sinh đại học. Không cho điểm, giáo viên tự sáng tạo ra cách nhận xét Để tránh ...

Vì đâu sinh viên dễ bị mất phương hướng?

Khác 14/11/15, 05:45

Hiện nay sinh viên rất dễ bị mất phương hướng. Do khi bước chân vào môi trường đại học, lần đầu tiên phải xa gia đình, rơi vào một môi trường khác, thực trạng giáo dục không như những gì đã mường tượng trước đó. Nhiều sinh viên lần đầu bước ...

End of content

No more pages to load