10 cấp độ của ‘Lạnh’ trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 22/11/17, 18:50

Trong tiếng Anh, để diễn tả thời tiết lạnh cũng có những từ tương ứng với mức độ khác nhau.  1. Cold - /kəʊld/: miêu tả đơn thuần thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp I feel cold. Tôi thấy lạnh. 2. Hard - /hɑːrd/: lạnh khắc nghiệt I have remembered the hard winter in China ...

End of content

No more pages to load