Kỳ 4: Ăn chặn của nông dân nghèo là một tội ác

Khác 03/02/15, 06:55

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho biết “tháng Một (tính đến ngày 20/01/2015), cả nước có 3,4 nghìn hộ thiếu đói, tăng 25,9% so với tháng trước, tương ứng với 14,6 nghìn nhân khẩu thiếu đói, ...

End of content

No more pages to load