35 từ đi với giới từ FOR

Học tiếng Anh 27/10/15, 12:41

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF và FROM, ở bài này hãy cùng xem 35 từ thông dụng đi với giới từ FOR và một số ví dụ trong câu các bạn nhé! Anxious for, about (adj): lo lắng Available for sth (adj): có sẵn ...

End of content

No more pages to load