Học sinh xứ Thanh nín thở vượt sông Mã đến trường

Thời sự 26/04/18, 16:07

Dù cây cầu treo ở bản Lát đã mục ruỗng phần sàn đệm, cáp néo hoen gỉ, mỗi bước chân người khiến cây cầu chòng chành, vặn vẹo như... trên mây, hàng ngày, nhiều học sinh vẫn phải nín thở dò từng bước trên cầu để vượt sông Mã tới trường.  

End of content

No more pages to load