Hộ mới thoát nghèo được vay tín chấp 50 triệu đồng

Khác 08/09/15, 08:56

Tin mừng đối với bà con nông dân nghèo, mới được công nhận thoát nghèo trong 3 năm trở lại đây, được vay tín chấp tối đa là 50 triệu đồng/hộ để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Số tiền không lớn nhưng cũng có thể giúp nông hộ đầu ...

Kỳ 4: Ăn chặn của nông dân nghèo là một tội ác

Khác 03/02/15, 06:55

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho biết “tháng Một (tính đến ngày 20/01/2015), cả nước có 3,4 nghìn hộ thiếu đói, tăng 25,9% so với tháng trước, tương ứng với 14,6 nghìn nhân khẩu thiếu đói, ...

End of content

No more pages to load