Malaysia: Dê con mới sinh có khuôn mặt giống người

Khác 28/04/16, 07:47

Một con dê con có nét mặt giống người đã được phát hiện ở một trang trại tại Malaysia. Tờ Asian Correspondent cho biết hình ảnh của con dê sinh ra ở bang Johor này đang được lan truyền nhanh chóng trên Facebook. Nó đã không sống sót sau khi chào ...

Tại sao người nghèo khó làm giàu?

Đời sống 23/09/15, 09:13

Có một người nông dân rất nghèo gặp một người nhà giàu, người nhà giàu này khi gặp anh ta cảm thấy rất đáng thương liền nảy sinh thiện niệm muốn giúp anh ta làm giàu. Anh nhà giàu bèn tặng cho anh nhà nghèo một con trâu, rồi dặn dò ...

Xuân Ất Mùi nói chuyện về con Dê

Đời sống 14/02/15, 05:44

Dê báo điềm lành Theo góc độ văn tự, do chữ “dương” (Dê) được sử dụng đi kèm với chữ “tường” (may mắn), lắm khi “cát tường” cũng được viết thành “cát dương”, như người xưa thường viết chữ “đại cát dương” trên những vật dụng đồ đồng, có nghĩa là ...

End of content

No more pages to load