Chữ viết Thần truyền

Nghệ thuật 06/10/23, 08:00

Chữ Thần truyền rất 'Chân'Chẳng mến người tô vẽBút lực dù mạnh, nhẹCần tinh mỹ tường hòa Lý của Phật - Đạo gia...Ẩn tàng trong con chữÂm dương đều có đủAn bài thuận Tự nhiên. Vô danh cư sỹ Chân dung Thương Hiệt. Theo như sử sách trong Văn hóa truyền thống ghi ...

Đàm luận về chữ “nghĩa” trong văn hóa truyền thống

Văn hóa 15/11/16, 15:25

Chữ nghĩa (義) dạng phồn thể bao gồm chữ ngã (我) và chữ dương (羊). Thời xưa, dê là con vật dùng để tế sống, đem ra tế lễ Thần linh, Trời đất, thể hiện tinh thần hiến dâng. Còn chữ Ngã (我) là ta, đặt ở dưới chữ dương ((羊) mang ý ...

End of content

No more pages to load