Từ vựng chủ đề: Điện thoại di động

Học tiếng Anh 12/07/17, 16:48

Cùng tìm hiểu những từ vựng thân thuộc khi chúng ta sử dụng điện thoại di động hằng ngày nhé! setting /'setiɳ/: cài đặt lock screen /lɔk skri:n/: màn hình khóa flight mode /flight moud/: chế độ máy bay security /si'kjuəriti/: bảo mật location /lou'keiʃn/: địa điểm display /dis'plei/: hiển thị default /di'fɔ:lt/: mặc định backup /bæk ʌp/: ...

Từ vựng chủ đề: Tiền tố Over

Học tiếng Anh 22/06/17, 10:12

'Over' có nghĩa “quá”, “ở trên”giới hạn của một điều gì đó. Muốn diễn tả một sự vật, hành động nào đó thái quá, chỉ cần thêm tiền tố over vào trước từ chính. Dưới đây là một số từ vựng quen thuộc với over. Overbalance (n) - /ˌəʊ.vəˈbæl.əns/: mất thăng ...

Từ vựng chủ đề: Môi trường

Học tiếng Anh 01/06/17, 17:45

Môi trường luôn là một trong những chủ đề được quan tâm nhất ngày nay. Chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng phổ biến về đề tài này trong bài học dưới đây nhé! Acid rain -  /ˌæs.ɪdˈreɪn/: mưa axit Biodegradable - /ˌbaɪ.oʊ.dɪˈɡreɪ.də.bəl/: phân hủy tự nhiên Biodiversity - /ˌbaɪ.oʊ.dɪˈvɝː.sə.t̬i/: đa dạng ...

Từ vựng chủ đề: Giấc ngủ

Học tiếng Anh 23/05/17, 17:26

Ngủ cũng có nhiều trạng thái và các cụm từ tương ứng rất thú vị. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé! A night owl: cú đêm (người hay thức khuya) Ví dụ: He always plays game until 2 a.m, so he is really a night owl. Cậu ấy hay ...

Từ vựng chủ đề: Sự đắt rẻ

Học tiếng Anh 04/04/17, 18:21

Để chỉ sự đắt rẻ cũng có nhiều từ ngữ với các mức độ khác nhau. Trong bài này Đại Kỷ Nguyên xin giới thiệu với các bạn những từ vựng và cụm từ vựng để diễn tả sự đắt rẻ nhé. Cheap (adj) - /tʃiːp/: rẻ Economical (adj) - /ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl/ kinh ...

Từ vựng chủ đề: Nhân quyền

Học tiếng Anh 29/03/17, 16:32

Trong các đề thi tiếng Anh trong và ngoài nước, vấn đề nhân quyền (Human rights) là một chủ đề dễ gây ấn tượng cho người chấm, tuy nhiên nó lại rất khó vì đòi hỏi kiến thức xã hội và vốn từ tốt. Chúng ta cùng tìm hiểu những ...

Từ vựng chủ đề: Xin việc

Học tiếng Anh 16/03/17, 16:50

Khi viết CV hoặc phỏng vấn xin việc sẽ có một nhóm từ vựng bạn hay gặp ngoài lĩnh vực chuyên môn của bạn. Trong bài học này, Đại Kỷ Nguyên tập hợp những từ, cụm từ hay gặp nhất. Align (v) - /əˈlaɪn/:  sắp xếp Ambitious (adj) - /æmˈbɪʃ.əs/: tham vọng An ...

Từ vựng chủ đề: Vẻ đẹp người phụ nữ

Học tiếng Anh 08/03/17, 15:23

Nhắc tới vẻ đẹp của người phụ nữ thì không thể không nhắc tới dáng vẻ yêu kiều, nhẹ nhàng với một tâm hồn đôn hậu. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số tính từ miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ nhé! Adorable ...

Từ vựng chủ đề: Các kiểu tóc

Học tiếng Anh 28/02/17, 20:46

Học từ vựng theo chủ đề là một phương pháp tốt để ghi nhớ từ vựng. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng xoay quanh chủ đề kiểu tóc nhé! Các kiểu tóc nam giới Crew cut - /kruː. kʌt/: tóc cắt gọn Clean-shaven - /kliːn.ˈʃeɪ.vən/: mặt nhẵn nhụi (sau ...

Từ vựng chủ đề: Valentine

Học tiếng Anh 13/02/17, 21:25

Chúng ta cùng học những từ vựng liên quan đến chủ đề Valentine nhé! Admire (v) - /ədˈmaɪər/: say mê, ngưỡng mộ Adore (v) - /əˈdɔːr/: kính yêu, quý mến Affect (v) - /əˈfekt/: tác động đến, ảnh hưởng đến, làm mủi lòng Amour (n) - /əˈmʊr/: chuyện tình, chuyện yêu đương Angel (n) - ...

Từ vựng chủ đề: Bằng cấp, học vị (Phần I)

Học tiếng Anh 03/02/17, 14:24

Khi đọc một danh thiếp tiếng anh, ta thường hay thấy bên cạnh họ tên là những từ viết tắt như M.A, M.S, MBA, PhD… để chỉ học vấn, bằng cấp của chủ danh thiếp. Chuyên mục học tiếng Anh của báo Đại Kỷ Nguyên hôm nay xin giới thiệu ...

Từ vựng chủ đề: Hành động nói

Học tiếng Anh 23/01/17, 20:44

Cùng là nói nhưng có rất nhiều sắc thái, ví dụ như ca ngợị hay đang than phiền, thì thầm hay quát nạt. Chúng ta cùng học từ vựng theo chủ đề liên quan tới hành động nói nhé. Boast - /boʊst/: khoác lác, khoe khoang quá mức Comment - /ˈkɑː.ment/: bình ...

Từ vựng chủ đề: Thời gian (Phần I)

Học tiếng Anh 04/01/17, 17:56

Liên quan tới thời gian, chúng ta có rất nhiều từ vựng phong phú về chủ đề này. Vậy cùng nhau tìm hiểu và ghi nhớ nhé! Đơn vị đo lường thời gian Century - /ˈsen.tʃər.i/: thế kỷ Day - /deɪ/: ngày Decade - /dekˈeɪd/: thập kỷ Fortnight - /ˈfɔːrt.naɪt/: nửa tháng Hour - /aʊr/: ...

Từ vựng chủ đề: Các loại thủy sinh vật

Học tiếng Anh 28/12/16, 17:25

Chúng ta cùng làm quen với các từ vựng về các loài thủy sinh vật quen thuộc nhé! Loại không có vỏ cứng Carp - /kɑːrp/: cá chép ( số nhiều: carp) Catfish - /ˈkæt.fɪʃ/: cá trê Cod - /kɑːd/: cá tuyết ( số nhiều: cod) Dolphin - /ˈdɑːl.fɪn/: cá heo Eel - /iːl/: con lươn Haddock ...

Từ vựng chủ đề: Tin học

Học tiếng Anh 10/03/16, 10:10

Adware /ædweə/ phầm mềm quảng cáo lén lút Application /,æpli'keiʃn/ ứng dụng bloatware/fatware /bloutweə/ fætweə/ phầm mềm tiện ích dùng thử spyware /spaiweə/ phần mềm gián điệp bug /bʌg/ lỗi phần mềm cache /kæʃ/ bộ nhớ đệm cookies /'kukis/ thông tin lưu trên trình duyệt crash /kræʃ/ hiện tượng ứng dụng bị đóng lại ngay khi mở ...

Thành ngữ theo chủ đề

Học tiếng Anh 31/10/15, 17:17

Những thành ngữ dùng để diễn đạt một ý nghĩa nào đó. Thành ngữ thường được dùng đến, đặc biệt trong văn nói. Hôm nay chúng ta cùng xem một số thành ngữ thông dụng nhé. 1. Chủ đề cư xử Có qua có lại mới toại lòng nhau You scratch my back ...

Từ vựng chủ đề: Âm nhạc

Học tiếng Anh 29/10/15, 10:15

instrument /'instrumənt/: nhạc cụ musician /mju:'ziʃn/: nhạc công composer /kəm'pouzə/: nhà soạn nhạc performer /pə'fɔ:mə/: nghệ sĩ biểu diễn singer/'siɳə/: ca sĩ pianist /'pjænist/: người chơi piano drummer /'drʌmə/: người chơi trống concert /kən'sə:t/: buổi hòa nhạc orchestra /'ɔ:kistrə/: ban nhạc, giàn nhạc choir /'kwaiə/: đội hợp xướng conductor /kən'dʌktə/: người chỉ huy dàn nhạc alto /'æltou/: giọng nữ cao mezzo-soprano /'medzousə'prɑ:nou/: ...

End of content

No more pages to load