Thưởng Tết ở Cần Thơ: Chênh lệch hơn 2 nghìn lần

Khác 22/12/17, 06:05

Trong khi có người lĩnh về hơn 400 triệu thì vẫn còn những lao động ở Cần Thơ ngậm ngùi cầm trên tay khoản thưởng Tết Nguyên đán 200 nghìn đồng. Cùng với mức thưởng lập đỉnh mới, khoảng cách thưởng Tết ở Cần Thơ năm nay tiếp tục được ...

End of content

No more pages to load