7 cao nhân thời Tam Quốc khiến cả Khổng Minh lẫn Tào Tháo phải nghiêng mình kính nể là ai?

Câu chuyện lịch sử 23/12/16, 17:28

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là bộ tiểu thuyết đầu tiên thuộc thể loại chương, hồi của Trung Quốc. Toàn bộ tác phẩm xoay quanh chữ “Nghĩa” và cuộc chiến phân chia quyền lực của ba thế lực phong kiến Ngụy, Thục và Ngô, với ba người đứng đầu là Tào Tháo, Lưu Bị ...

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tứ đại danh tác 20/05/16, 06:18

"Tam Quốc Diễn Nghĩa" là bộ tiểu tuyết đầu tiên thuộc thể loại chương, hồi của Trung Quốc. Toàn bộ tác phẩm xoay quanh chữ "Nghĩa" và cuộc chiến phân chia quyền lực của ba thế lực phong kiến Ngụy, Thục và Ngô, với ba người đứng đầu là Tào Tháo, Lưu Bị ...

Như thế nào mới thực sự là cao nhân?

Văn hóa 25/10/15, 05:09

Như thế nào được gọi là cao nhân? Nghe nói, Tả Tông Đường rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một cao thủ. Kỳ thực gần như không có ai là đối thủ của Tả Tông Đường. Có một lần Tả Tông Đường ăn mặc cải trang che dấu ...

End of content

No more pages to load