Từ vựng chủ đề: Bưu chính viễn thông

Học tiếng Anh 26/09/17, 11:44

Cùng tìm hiểu từ vựng chủ đề bưu chính viễn thông trong bài học dưới đây nhé!. Address - /ˈæd.res/: địa chỉ Cable - /ˈkeɪ.bəl/: dây cáp Baud rate - /bɔ:d.reɪt/: tốc độ truyền tin Bulletin Board System (BBS) - /ˈbʊl.ə.t̬ɪn ˌbɔːrd.ˈsɪs.təm/: hệ thống bảng tin Cyberspace - /ˈsaɪ.bɚ.speɪs/: không gian mạng Information superhighway - /ɪn.fəˌmeɪ.ʃən ...

70 năm dân cày vẫn nghèo

Khác 02/09/15, 06:07

Trước đây 70 năm nông dân theo tiếng gọi của Đảng đã làm nên cuộc khởi nghĩa thành công, lúc đó mục tiêu là dân cày có ruộng và độc lập tự do. Cả nước đang kỷ niệm 70 năm ngày độc lập, nhưng cũng ngậm ngùi vì nông dân ...

End of content

No more pages to load