Có một tình yêu gọi là “buông tay”

Văn hóa 27/03/15, 12:15

Người ta thường nói: Hãy nắm lấy tay cô ấy, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long. Nhưng một ngày nào đó, bạn vô tình nhận ra rằng cái nắm tay ấm áp đó lại trở thành một loại ràng buộc. Lúc đó bạn sẽ đấu tranh nội tâm rằng: "Mình nên ...

End of content

No more pages to load