Câu chuyện thần kỳ về đức tính thanh liêm của Bao Chửng

Văn hóa 07/09/16, 09:44

Nhắc đến Bao Chửng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một người thiết diện vô tư, ngay thẳng chính trực, yêu dân như con, trung thành với vua và còn có tài đoán biết trước sự tình sẽ xảy ra.  Về phương diện nghiêm khắc, thanh chính liêm khiết, kiềm chế bản thân ...

End of content

No more pages to load