Thơ: Tan đàn

Nghệ thuật 31/10/19, 10:38

Bị đối xử như cá - Ba mươi chín con người - Cấp đông trong xe lạnh Không thể không lìa đời. Thực sự họ không chết Chỉ tạm đi mà thôi Chịu khổ quá to lớn Có thể họ về Trời. Mưu tính để đổi đời Làm người, ai chẳng thế Hướng đến Miền Đất hứa Làm người, ai chẳng ...

End of content

No more pages to load