Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai và nộp tiền cho đại lý mà không cần các giấy tờ chứng minh.

Trong thời gian vừa qua, tại nhiều địa phương triển khai chương trình bán thẻ BHYT cho hộ gia đình. Tuy nhiên, khi các hộ gia đình tới đại lý mua thẻ BHYT thường được yêu cầu xuất trình chứng minh thư cùng bản sao thẻ BHYT của các thành viên khác trong gia đình (đã mua tại nơi khác như trường học, cơ quan) gây phiền hà cho người dân.

Trả lời điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ các quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, hướng dẫn tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 25 và Khoản 3 Điều 31 quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2014 của BHXH Việt Nam thì từ ngày 1/7/2017, khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), nộp tiền đóng BHYT cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH mà không phải cung cấp thêm bất cứ giấy tờ nào khác.

Thế Tam