Ngày 26/2, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản hỏa tốc về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại từ ngày 2/3 sau thời gian tạm nghỉ vì dịch COVID-19.

Theo văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 2/3.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đề xuất Uỷ ban tỉnh điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Các cơ sở giáo dục thông tin đến học sinh, phụ huynh về lịch đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ.

Các ngành liên quan tăng cường thông tin, truyền thông, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên, học viên khi đi học.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu giao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học và các đồ dùng, phương tiện phục vụ học sinh. Các cơ sở giáo dục đảm bảo đủ điều kiện để học sinh, sinh viên, học viên thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy trình hướng dẫn của ngành Y tế.

Bên cạnh đó, một số tỉnh thành cũng đang xem xét chuyện cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3 nếu tình hình dịch bệnh không có gì thay đổi trong thời gian tới. Đối với học sinh mầm non và tiểu học, THCS, Bộ GD&ĐT có thể xem xét quyết định cho nghỉ học thêm 2 tuần sau đó quyết định cụ thể thời điểm đi học tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Video xem thêm: Câu chuyện của nghệ sĩ Lê Vy

videoinfo__video3.dkn.tv||736419c58__