Cuộc sống là chuyến hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: có thăng, có trầm, có hạnh phúc, có khổ đau. Tới một thời điểm nào đó, ai cũng phải đối mặt với thử thách và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và có lẽ, hai chữ “động lực” là điều mà chúng ta tìm kiếm trong những giây phút ấy.

Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ có thể mang đến thay đổi lớn, một câu nói vô tình đọc được ở đâu đó cũng đủ để thắp lên hy vọng trong tâm hồn. Loạt bài “Học từ qua danh ngôn” không chỉ giúp bạn đọc làm phong phú thêm vốn từ vựng mà còn mong muốn đem đến nhiều giá trị hơn thế. Hãy để những câu danh ngôn ý nghĩa tựa như những hạt giống ươm mầm trong mảnh vườn trí tuệ của bạn.

***

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ~Dr.Seuss

Đừng khóc vì điều gì đó đã qua, hãy cười vì nó đã đến.

cry (v) /kraɪ/: khóc

because (conj) /bɪˈkɑːz/: bởi vì

smile (v) /smaɪl/: cười

happen (v) /ˈhæp.ən/: xảy ra

Câu chuyện minh họa:

THE WISE MAN – ÔNG LÃO THÔNG MINH

People have been coming to the wise man, complaining about the same problems every time. One day he told them a joke and everyone roared in laughter.

Mọi người đến tìm người ông lão thông minh, phàn nàn về những vấn đề tương tự mọi lúc. Một ngày, ông kể cho họ nghe câu chuyện cười, họ cười ồ lên.

After a couple of minutes, he told them the same joke and only a few of them smiled. When he told the same joke for the third time no one laughed anymore.

Sau vài phút, ông lặp lại câu chuyện cười đó và chỉ một người trong số họ cười. Khi ông kể câu chuyện đó lần thứ ba thì không ai bật cười.

The wise man smiled and said:

Ông cười và nói rằng:

“You can’t laugh at the same joke over and over. So why are you always crying about the same problem?”

“Mọi người không cười trước một câu chuyện được kể hết lần này đến lần khác. Vậy tại sao mọi người lại luôn khóc bởi cùng một vấn đề?”

Moral of the story – Bài học đạo đức:

Worrying won’t solve your problems, it’ll just waste your time and energy.

Lo lắng không thể giải quyết được vấn đề, nó chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn mà thôi.

videoinfo__video3.dkn.tv||df53bb6c2__

Ad will display in 09 seconds