Chuyên đề: Trí huệ cổ nhân

Trong đời có 3 việc không nên nghĩ, 3 việc không nên giúp

Trong đời có 3 việc không nên nghĩ, 3 việc không nên giúp

Sống trên đời, nếu có thể buông bỏ được 3 việc không nên nghĩ, 3 việc không nên giúp dưới đây thì tâm hồn chúng ta sẽ được thảnh thơi, tự tại hơn nhiều rồi. Ba việc không nên nghĩ 1. Đừng nghĩ đến việc không thể ...

Học làm người đơn giản mới là bậc cao minh

Học làm người đơn giản mới là bậc cao minh

Người đơn giản thường lấy sự giản đơn chế ngự sự phức tạp. Trong một thế giới có quá nhiều sự huyễn hoặc, họ chọn cho mình cách sống với nội tâm yên tịnh, ăn đơn giản, sống giản dị. Lão Tử người thời Xuân Thu, ...

3 đặc trưng của người có nội tâm mạnh mẽ

3 đặc trưng của người có nội tâm mạnh mẽ

Khổng Tử từng nói: "Biết rằng khốn cùng là có mệnh, thông đạt là có thời; lâm đại nạn mà không sợ, là cái dũng của Thánh nhân". Theo Khổng Tử, sự kiềm chế của một người phụ thuộc vào nội tâm của anh ta. Mà ...