Những trường hợp tự phẫu thuật đáng kinh ngạc trên thế giới (P1): Từ việc tự đặt ống thông tim đến giải Nobel Y học

Chuyện ngành Y 26/01/19, 09:47

Những câu chuyện tự phẫu thuật sau đây nghe có vẻ khó khăn để thực hiện, thậm chí là khủng khiếp và bất thường, nhưng sự thực đã diễn ra.  Phẫu thuật thường là một thủ thuật khéo léo và tinh tế có sự tham gia của bác sĩ và bệnh ...