Tag Archives: Văn hóa trên bàn ăn

Hãy giáo dục trẻ ngay trên bàn ăn, nếu không sẽ muộn

Nếu như, ở ngay hiện tại muốn biết rõ, 30 năm sau con của bạn là người như thế nào, làm công việc gì và kết hôn với kiểu người nào, đạt được thành tựu gì, thuộc giai tầng nào của xã hội? Bạn nên xem kỹ lại ...