Tag Archives: tuyến đi bộ

Hà Nội xem xét dùng xe đạp trong hệ thống giao thông

  Về việc đưa xe đạp vào hệ thống giao thông Hà Nội, có người ủng hộ có người phản đối dựa vào điều kiện đường phố hiện nay. Liệu xe đạp có làn đường riêng trong tương lai. Tại Hội thảo khuyến khích mô ...