Tag Archives: tướng vượng phu

Thế nào là người phụ nữ có tướng vượng phu?

Thế nào là tướng vượng phu? Liệu cái mà người ngày nay cho là đẹp có thật sự đẹp, cho là xấu có thật sự xấu? Mặt tròn Trong nhân tướng học, người có khuôn mặt tròn thuộc mệnh thủy, đây là người giỏi về ...