Tag Archives: tượng sáp

Phải chăng con người và khủng long đã từng chung sống?

Có những bằng chứng kỳ lạ cho thấy khủng long có thể mới chỉ biến mất từ vài nghìn năm trước. Một trong những bằng chứng đó là bộ hiện vật Acambaro, hiện nay đang được trưng bày tại Viện bảo tàng Julsrud tại Acambaro, ...