Tag Archives: Trịnh Công Sơn

Về Hà Nội, đi đâu để thăm phố Trịnh Công Sơn?

Kể từ ngày 6/7, trên bản đồ Hà Nội sẽ xuất hiện những con đường mang tên các nhân vật nổi tiếng như phố Mạc Thái Tổ, phố Mạc Thái Tông, phố Trịnh Công Sơn… Việc đặt tên này nằm trong quyết định đặt tên ...