Tag Archives: silent letter

âm câm

Quy luật của 17 âm câm trong tiếng Anh

Âm câm – những âm không được phát âm ra nhưng lại tạo nên sự khác biệt khá lớn trong nghĩa của từ và thậm chí có thể thay đổi phát âm của từ – chiếm tới 60% từ vựng tiếng Anh, là một trong những ...