Tag Archives: Phá huỷ cổ vật

Top 12 tòa nhà kỳ lạ tại Trung Quốc (video)

Trái ngược với thời xưa, Trung Hoa từng là trung tâm văn hóa và kinh tế của thế giới với những công trình kiến trúc vô cùng độc đáo và diễm lệ, nay trở thành một đất nước với những công trình pha tạp đủ ...

Iraq kêu gọi bảo vệ cổ vật khỏi LIH (Video)

Iraq kêu gọi Liên minh quốc tế chống lại LIH (IS) để bảo vệ các giá trị lịch sử của nước này khỏi sự tàn phá của nhóm phiến quân nổi loạn “Nhà nước Hồi giáo.” Chính phủ Iraq tuyên bố rằng, mặc dù kể ...