Tag Archives: PGBank

Sáp nhập PGBank vào VietinBank, thành ngân hàng lớn nhất

Đại hội Đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015 của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức sáng 14/4/2015, với các nội dung chính là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển ...