Tag Archives: những bức tranh

Bạn cho rằng đây là ảnh chụp hay tranh vẽ?

Theo bạn, hình ảnh dưới đây là từ ảnh chụp hay tranh vẽ? Có thể bạn cho rằng đó là bức ảnh chụp, nhưng kỳ thực đây lại là tranh vẽ. Đôi bàn tay tài hoa của người họa sĩ đã thổi hồn vào từng bức ...