Tag Archives: nhiệm màu

Một giọt nước mắt có làm thành biển cả?

Sông đã cạn dòng, sao mát mái chèo xuôi? Một bàn tay vỗ không thành tiếng được, Một bàn chân không thể cùng sóng bước, Thiếu kim chỉ giờ, sao tỏ được thời gian? Sóng có dạt dào khi vắng bãi bờ êm, Một giọt ...