Tag Archives: Nguyễn Phú Trọng

Đại hội Đảng lần thứ 12 nguyen phu trong

Diễn biến xung quanh Đại hội Đảng lần thứ 12

Đại hội Đảng lần thứ 12 đã được khai mạc với sự tham dự của 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên cả nước. Trong số đó đại biểu nữ là 194 người và dân tộc thiểu số là 174 người. Đại ...