Tag Archives: nguyên nhân gây bệnh

Lục tà trong Trung y

Trung y cho rằng bệnh tật đến từ cả nội thân và ngoại cảnh chính là thất tình lục dục. Bài viết do Jennifer Dubowsky: Thất tình là nguyên nhân bên trong:  hỉ (vui), nộ (giận), ái (thích), ố (ghét), bi (buồn), tư (lo âu), khủng (sợ ...