Tag Archives: người vô hình

“Người vô hình” trên màn hình camera của Disneyland

Một đoạn video giám sát tại Disney được đăng tải lên YouTube, gần đây nó trở thành một chủ đề thảo luận nóng trong các trang web mạng xã hội Reddit. Đoạn video hiển thị một hình người trong suốt xuất hiện vào buổi đêm ở ...